G+

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554

TLD คือ ?

เนื้อหาของ ความรู้ SEO ยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Domain นะครับ เนื่องจากในบทความ SEO ที่แล้วเรามีพูดถึงกัน แต่อาจจะยังมีใครที่ยังไม่ทราบหรือยังไม่เข้าใจ ก็ถือโอกาสเขียนซะเลย มีให้เขียนเยอะจริงๆเจ้า Domain เนี้ยเอาละมาว่ากันต่อเรื่อง TLD (ทีแอลดี) นั้นย่อมาจาก Top-Level Domain หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า โดเมนระดับบนสุด หรือขั้นสูงสุด หน้าที่หรือความหมายของมันจริงๆเราๆก็เห็นกันอยู่บ่อยๆนะครับ ก็คือองค์ประกอบสำคัญที่จะมีอยู่ในส่วนต่อท้ายจากชื่อของทุกๆ Domain Name ของเรานี่แหละเช่น .com .net .info .co.th ซึ่งโดเมนในระดับนี้ยังแบ่งแยกย่อยออกไปเป็นได้อีก 2 แบบหรือ 2 ประเภทหลักๆ ตามลักษณะการจัดการและดูแลโดเมนของ ICANN ได้แก่ โดเมนระดับบนสุดหมวดทั่วไป (General Top-Level Domain: gTLD) ซึ่งก็คือ .com .net .org .biz .info ฯลฯ และโดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศ (Country-Code Top-Level Domain: ccTLD) หรือโดเมนประจำสัญชาติ เช่น .th ของไทย .fr ของฝรั่งเศลเป็นต้น ซึ่งโดนเมนประจำสัญชาติยังสามารถแยกย่อยแบ่งออกได้อีกตามกำหนดกฎเกณฑ์ของการขอจดทะเบียนของแต่ละชาติ เช่น co.th สำหรับธุรกิจ .go.th สำหรับหน่วยงานราชการเป็นต้น ซึ่งที่กล่าวมาก็เป็นปัจจัย หรืออีกตัวแปรหนึ่งที่สำคัญในการทำ SEO ครับ