G+

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Keyword คืออะไร สำคัญอย่างไร ?Keyword (คีย์เวิร์ด) ความหมาย Keyword ในภาษาของเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต คือ คำหรือข้อความ ที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต พิมพ์ลงไปเพื่อใช้ในการ ค้นหาเว็บไซต์ หรือข้อมูลต่าง ๆ นั่นเอง จะเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายรูป ลักษณะของเอกสารนั้น เช่น ชื่อเรื่อง หัวข้อ หัวเรื่อง รายละเอียดอย่างย่อของเอกสาร เพื่อความสะดวก และความรวดเร็ว ในการสืบค้น เอกสารในข้อมูลระบบ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาเว็บเพจ ที่อยู่ในฐานข้อมูลของ เสิร์ชเอนจิ้น หรือการสืบค้นเอกสารต่างๆ ในระบบของห้องสมุด เป็นต้น ดังนั้น Keyword คีย์เวิร์ด จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่ง Keyword นี้จะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ประจำตัว ของหน้าเว็บเพจหรือเรื่องนั้น ๆ

เทคนิคของการสร้าง Keyword

การที่เราจะเพิ่มบทความขึ้นมา แต่ละบทความนั้น สิ่งแรกที่เราต้องคำนึงถึง ในแง่ SEO หรือ SEM ก็คือ Keyword

1. สร้างบทความขึ้นมาเพื่ออะไร
2. บทความนี้ Keyword อะไร
3. กลุ่มเป้าหมายคือใคร (ทั่วไปหรือคนที่หลงเข้ามา นั่นก็คือคุณนั้นเอง )
4. อื่นๆ (หลายๆส่วนประกอบกัน)

สร้าง บทความขึ้นมา 1 บทความ ต้องติด Google หรือ Search Engine ให้มากที่สุดของ Keyword นั้น ๆ เช่น บทความที่ผมสร้างขึ้นมานี้นั้น คำว่า Keyword ดังนั้น ค่า Keyword Density ของหน้านี้ต้องมี 5-15% นะครับทำให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ สำหรับคำว่า Keyword แต่ว่า ต้องสื่อให้เข้าใจด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าจะอัดคำ Keyword เข้าไป จนอ่านแล้วจับใจความไม่ได้

ประเภทของ Keyword

Keyword นั้นแบ่งออกได้หลายประเภทซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเค้าจำกัดไว้กี่ประเภทที่ถูกหลัก แต่จะเอาประเภทของ Keyword ที่ได้ยินบ่อยๆมาเล่าให้ฟังแล้วกันครับ

Niche Keyword คือ keyword ที่มีการเจาะจงจำเพาะ ในตัวสินค้าหรือเอกสารนั้น ๆ keyword จะเป็นกลุ่มคำยาว เช่น Nintendo DS Lite เป็นต้น

Widely Keyword คือ keyword ที่มีความหมายกว้างๆและมักมีปริมาณการค้นหามากมีคู่แข่งมาก เช่น ipod, Nintendo, Blog เป็นต้น

Mass Keyword  คือ keyword จำนวนมาก ที่เกี่ยวข้องในตลาดเดียวกัน หรือสินค้าตัวเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกัน ในลักษณะชื่อที่คล้าย ๆกัน เช่น Nintendo DS, NintendoWii, Nintendo DSroms, NintendoWii game ประมาณนี้

Misspelling Keyword คือ Keyword ที่มีการสะกดคำผิด หรือเขียนผิด ประมาณว่าให้ชื่อมันคล้าย ๆ กับชื่อที่ถูกต้อง อาจจะเติม s หรือเติมตัวอักษรเพิ่มเติมเข้ามา เช่น Nintendos, Ipods, NNintendo, IIpod เป็นต้น

เครดิต kaweeclub.com