G+

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

Google Panda Algorithm

Google Panda Algorithm เป็น Algorithm ที่ถูกปรับปรุงใหม่ล่าสุดของทีมงาน Google โดยจุดประสงค์หลักๆของการพัฒนาอัลกอริทึ่ม ตัวนี้ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อมาตรการการจัดการกับ สแปมแบบใหม่หรือ Content Farm ที่จ้างคนมาเขียนเนื้อหา "คุณภาพต่ำ" แบบเยอะๆ เร็วๆ จากนั้นทำ SEO เพื่อให้ติดอันดับกูเกิลสูงๆ และทำการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่เข้าข่าย เว็บที่ไม่มีคุณภาพ หรือเว็บไซต์ที่มีคุณภาพต่ำ (Low Quality Site) ที่ทำการก็อปปี้เนื้อหาข้อมูลมากจากเว็บไซต์อื่นๆ (Duplicate Content) ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้ไม่มีประโยชน์สำหรับผู้ใช้งานที่ทำการค้นหาข้อมูล แต่ในขณะเดียวกัน เว็บไซต์ที่มีคุณภาพจริงๆ (High Quality Site) ที่เป็นเจ้าของเนื้อ และข้อมูล ที่ตั้งใจและมีประโยชน์จริงๆ จะทำให้ติดอันดับผลการค้นหาที่ได้ดีขึ้น เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นกว่าเดิม ซึ่ง Algorithm ตัวใหม่ที่ออกมานี้มีผลกระทบประมาณ 11.8 % ของผลการค้นหาของเว็บไซต์โดยรวมทั้งหมด