G+

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554

วิธีการเตรียมพร้อมเผชิญกับ Google Panda Algorithm ตอนที่ 2

หลังจากพอทราบกันคร่าวๆกับความหมายของ Unique Content และการ Update Algorithm ตัวใหม่ของ Google ใน บทความ SEO ซึ่งจะทำให้เราได้รู้ถึงแนวทางการรับมือและปรับกลยุทธ์การทำเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับ Panda Algorithm ได้อย่างถูกต้อง โดยวิธีการก็คือพยายาม Update เนื้อหาหรือข้อมูลของเว็บให้บ่อยๆ อย่างน้อยวันละครั้ง ทำเว็บเราให้มีคุณภาพมากขึ้น (High Quality Site) โดยการสร้างเนื้อหาให้เป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของผู้ใช้งานเครื่องมือค้นหา หรือคนอ่าน และ Bot ที่เข้ามาทำการเก็บข้อมูล โดยการเขียน Unique Content ที่ไม่ซ้ำกับของใคร ด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ รีไรท์ (Rewrite) โดยการนำบทความที่มีประโยชน์และตรงกับเนื้อหาของเว็บเรามาทำการเขียนขึ้นใหม่ โดยให้เนื้อหาหลักๆ หรือประเด็นหลักที่สำคัญๆยังคงอยู่ เช่น ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ หรือจะใช้โปรแกรม Spin บทความที่มีให้ใช้มากมายหลายๆผู้พัฒนาโปรแกรมทั้งของไทย และของต่างประเทศ ซึ่งมีทั้งในรูปแบบฟรีและเสียตังค์ อาทีเช่น The Best Spinner, Article Spiner, geWrite เป็นต้น ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ดูแลหลายๆเว็บไซต์ หรือผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาซึ่งช่วยประหยัดเวลาไปได้เยอะมาก หรือจะหาข้อมูลตามเว็บไซต์ต่างประเทศและแปลความหมายด้วยท่านตัวเอง หรือผ่านเครื่องมือการแปลก็ดี แต่อย่างไรก็ตามการเขียนเนื้อหาให้ Unique Content ด้วยข้อมูล หรือจากประสบการณ์ที่เราหามาด้วยตัวเราเองก็เป็นความภูมิใจและเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดครับ