G+

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

Link Popularity สำคัญอย่างไร ?

หากเว็บไซต์ของเรามี Link Popularity ที่สูง จะทำให้เว็บไซต์ค้นหาเจอโดยง่าย เพิ่มโอกาสให้เสิร์ชเอนจิ้น (Search Engine) ต่างๆ เข้ามาสำรวจเว็บไซต์เราบ่อยขึ้น เพิ่มโอกาสให้เว็บไซต์ของเรามีจำนวนผู้เยี่ยมชมเพิ่มมากขึ้น และยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์อีกด้วย ปัจจุบันเสิร์ชเอนจิ้น (Search Engine) ให้ความสำคัญกับ Link Popularity เป็นอย่างมาก

เครดิต truehits.net