G+

วันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554

Submit Website และ Sitemap ง่ายๆ กับ Google

ต่อกันเลยนะครับ จากบทความที่แล้ว หลังจากที่เราได้ sitemap.xml และ sitemap.xml.qz รวมทั้งได้ทำการ Upload ไปไว้ที่ Host ของเว็บไซต์ของเราแล้ว ให้ไปยังหน้า Google Webmaster tools โดยเข้าที่ https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=th โดยเราควรจะมี Gmail Account เรียบร้อยแล้ว เพื่อความสะดวก แต่หากไม่มีก็ควรจะสมัคร Gmail ให้เรียบร้อยครับ
ขั้นตอนแรก ทำการ Login Gmail Account ของเรา จากนั้นเลือก Add a Site เพื่อทำการเพิ่ม Site ที่จะทำ Sitemap โดยกรอก URL เว็บไซต์ของเรา
ขั้นตอนที่สอง ทำการ Verify เว็บไซต์เพื่อยืนยันว่าเป็น Website ของเรา โดยสามารถที่จะำทำการยืนยันได้หลายวิธีในที่นี้จะทำการยืนยันผ่าน HTML File โดยทำการ Download This HTML Verification File มาไว้ที่เครื่องของเรา และ Upload ไปไว้่ที่ Host เว็บไซต์ของเรา หลังจากนั้นกลับมาที่หน้า Google Webmaster tools และกด Verify เพื่อทำการยืนยัน
ขั้นตอนที่สาม จากนั้นเลือกเว็บไซต์ี่ที่เราต้องการ Submit Sitemap (ในที่นี้จะเป็นเว็บที่เราเพิ่งจะ Verify ไป) จะมาที่หน้า แผงควบคุม หรือ Dashboard เพื่อทำการ Submit โดยคลิ๊กที่ Submit a Sitemap พิมพ์ sitemap.xml ต่อท้าย คลิ๊ก Submit Sitemap และพิมพ์ sitemap.xml.qz ต่อท้าย คลิ๊ก Submit Sitemap เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ง่ายๆไม่ยาก และใช้เวลาไม่มาก แต่มีผลในทาง SEO ค่อนข้างดีครับ