G+

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2554

ประโยชน์ที่ได้จากการทำ Sitemap ในเว็บไซต์

ประโยชน์ที่ได้จากการทำ Sitemap ในส่วนของ Search Engine นั้นจะช่วยเพิ่มโอกาศในการ Index ให้ดีมากขึ้นกว่าเดิม และในส่วนของผู้ใช้งานนั้นจะเป็นในรูปแบบความสะดวกในการรับรู้โครงสร้างทั้งหมดของเว็บไซต์ ซึ่งในส่วนของผู้ใช้งานนี้ทางเว็บไซต์ควรจะมีปุ่ม Link ไปยังหน้า Sitemap ในจุดที่สามารถมองเห็นได้ง่ายๆ ด้วย จากประโยชน์อันมากมายมหาศาลที่ได้รับจากการทำ Sitemap Webmaster จึงควรเสียสละเวลาเพียงน้อยนิดในการทำ Sitemap เพื่อผลทางด้าน SEO

เครดิต sutenm