G+

วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554

Pligg คืออะไร ? ตอนที่ 2

Pligg เดิมชื่อ menéame ในภาษาสเปน เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยให้คุณสามารถ ส่งบทความที่ถูกแนะนำจากทุกคน และเป็นการโฆษณาไปในตัว, โดยอาศัยตามความนิยมเพื่อไปแสดงที่หน้าหลัก เมื่อสมาชิกทำการส่งข่าว บทความจะถูกกำหนดให้อยู่ในสถานะ “ไม่เผยแพร่” จนกว่าจะได้รับคะแนนเสียงเพียงพอที่จะทำให้ไปแสดงที่หน้าหลัก ต้นฉบับแหล่ง Pligg ถูกเขียนโดย Ricardo Galli ซึ่งเขาได้รับอิทธิพลสุดขีดจากเทคโนโลยี เป็นที่เป็นที่นิยมคือเว็บไซต์ digg.com จากอังกฤษ
Pligg หนึ่งในการทำ SEO (Search Engine Optimization) ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่จะทำช่วยให้เว็บไซต์สามารถขึ้นอันดับบน Search Engine ได้ดีขึ้น หรือหากต้องการให้มีคนเข้าชมเว็บเพิ่มขึ้น ให้ลองใช้งานเว็บไซต์ประเภท Social Bookmark แล้วทำไมทำให้อันดับเว็บบน Search Engine ดีขึ้น? เพราะเป็นการเพิ่ม Backlink ให้แก่เว็บที่ถูก Post ลงไปบนเว็บ Social Bookmark นั้นเอง ยิ่งถ้าเป็นเว็บที่มี PR สูงแล้วยิ่งทำให้เราได้ Link ที่มีคุณภาพอีกด้วย

เครดิต blog.fukduk.tv